​Riskkapital med hjärta för Dalarna
Dalecarlia Growth är namnet på det riskkapitalbolag som nu etablerar sig för att göra satsningar i och för Dalarnas Näringsliv. Bolaget satsar på ett nytt koncept och idén bakom är unik.

Stiftelsen Teknikdalen ser med glädje bildandet av bolaget som tillför riskkapital till länets företagsamma och växande bolag som ligger i linje med Teknikdalens uppdrag.
Bokföring Ekonomi Redovisning