Business Region Göteborg lanserar en ny rapportserie för att fördjupa analysen om Göteborgsregionens näringsliv. Först ut är rapporten Utrikeshandel. Bygg och fordon har stark högkonjunktur. Det framkom när Business Region Göteborg presenterade konjunkturläget inför hösten. Nu kommer en mer detaljerad analys av siffrorna bakom den ekonomiska utvecklingen.
Bokföring Ekonomi Redovisning