Etikett: Bokföringsbyrå Stockholm

Visma bäst på IT-kompetensutveckling

Stora IT-kompetenspriset 2017 tilldelas Visma, som enligt juryns motivering har visat på ett genuint intresse och ansvarstagande för kompetensfrågor såväl internt som externt. Source: Ekonominyheter

  Share

Småföretagen är Sveriges största välfärdsskapare

Småföretagens anställda står för de sammantaget största skatteintäkterna till landets kommuner. Som grupp bidrar de mer till välfärden än de grupper som är anställda i stora företag, i offentlig sektor eller i övriga sektorer. Det visar en unik analys som Företagarna presenterar i rapporten Välfärdsskaparna. I den sammanställs skatteintäkterna sektor för sektor i landets samtliga […]

  Share

Almi Invest investerar i Comordos rekommendationsmotor

Almi Invest investerar 1,5 miljoner kr i Linköpingsbolaget Comordo Technologies, som utvecklar en rekommendationsmotor för on demand-tjänster såsom film, podcasts, musik och playkanaler. I emissionen på totalt tre miljoner kr deltar också privatinvesterarna Henrik Lewander och Mattias Weinhandl samt LiU Holding. Pengarna går till marknadsföring och försäljning på den nordiska Source: Ekonominyheter

  Share

Investering på 3 miljoner i Comordos rekommendationsmotor

​LEAD-bolaget Comordo Technologies tar in investering på totalt tre miljoner kronor. Almi Invest investerar 1,5 miljoner kronor och tillsammans med privata investerarna Henrik Lewander och Mattias Weinhandl, samt Linköpings Universitets holdingbolag genom LiU Invest, går den totala summan upp till 3 miljoner. Comordo utvecklar en rekommendationsmotor för leverantörer av on demand-tjänster. Source: Ekonominyheter

  Share

Brexit bromsar svensk export

​Ny statistik visar att värdet av den svenska varuexporten till Storbritannien föll med 15 procent 2016, till 71,9 miljarder kronor jämfört med 85,5 miljarder 2015. Source: Ekonominyheter

  Share

Västtrafik väljer Visma för utökade supporttjänster

​Visma EssCom får förtroendet att utföra supporttjänster åt Västtrafik. I samarbetet ingår bland annat support av Västtrafiks IT-utrustning på fordon och försäljningsombud. Västtrafik har hand om kollektivtrafiken i hela Västra Götaland – här ingår 2 700 bussar, tåg, spårvagnar och båtar samt 22 000 hållplatser. Source: Ekonominyheter

  Share

Beslut av Fortnox årsstämma

​Vid tisdagens årsstämma i Fortnox AB (publ) fastställdes resultat­- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar för 2016 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 0,20 kronor per aktie med 30 mars 2017 som avstämningsdag. Source: Ekonominyheter

  Share