Bestämma själv över sin situation och uppfylla en dröm. Det är två av de största drivkrafterna till varför människor startar företag, visar en undersökning som Företagarna har gjort.
Bokföring Ekonomi Redovisning