HP Enterprise Sverige, Agero, Pink Programming, Héléne Barnekow, Susanne de Boer och Myky Tran är alla finalister till Womentorpriset 2016. Priset tilldelas en individ och ett företag/organisation som bidragit till fler kvinnor på ledande positioner, och till att öka uppmärksamheten kring att jämställdhet leder till hållbar konkurrenskraft och ökad lönsamhet i IT- och telekombranschen.
Bokföring Ekonomi Redovisning