28 mars händer det. Någon gång på kvällen. Göteborgsregionens miljonte invånare föds – eller flyttar in. Göteborg går från att vara en liten storstad till kärnan i en miljonregion.
– Göteborgsregionen har växt med 150 000 invånare sedan år 2000. Det är ett helt Linköping, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.
Bokföring Ekonomi Redovisning