​Av tio utvalda får i år två Createbolag delta vid Tillväxtverkets årliga boot camp Startup-Sweden. Programmet riktar sig till Sveriges mest lovande digitala Startups i hela landet. Createbolagen som deltar är Ochno AB och Wopify AB.
Bokföring Ekonomi Redovisning