Småföretagarnas Riksförbunds förslag på ett arbetsplatsförlagt lärlingssystem skulle ge ungdomar, vuxna som vill byta yrke och nyanlända en nystart i livet. Lågt räknat skulle förslaget ge 36 000 lärlingsplatser. Lärlingslönen är 16 000 kr per månad och handledarersättningen 67 200 kr per år. Totalt skulle förslaget kosta 2.4 miljarder kr. På sikt en samhällsekonomisk plusaffär för staten.
Bokföring Ekonomi Redovisning