Innovationsarenan på Krinova noterar ett rekordstort inflöde. Under första halvåret i år har 37 befintliga och 29 nystartade företag sökt sig till innovationsarenan för att få stöd. Det är en drygt 50-procentig ökning jämfört med motsvarande period föregående år.
Bokföring Ekonomi Redovisning