​Adlibrisgruppen som sedan 2012 har centraliserat logistiken till Morgongåva Företagspark i Heby kommun kommer under det kommande året att utöka sina lokaler med ca 15.000 kvm. Den totala ytan i Morgongåva Företagspark kommer då uppgå till 32.000 kvm.
Bokföring Ekonomi Redovisning