SVCA:s yttrande över betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)
Bokföring Ekonomi Redovisning