Almi GävleDala satsatsar i Hälsingland genom att anställa Lena Ilic Mattsson som tillväxtrådgivare.
Bokföring Ekonomi Redovisning