Almi Invest investerar 1,7 miljoner kronor i Modern Car Group (MCG), som bland annat erbjuder tjänsten AutoDeal för förmedling av leasingbilar. I emissionen på totalt ca fem miljoner kronor deltar också Spintop Ventures och privata investerare. Pengarna ska framför allt användas till marknadslansering och vidareutveckling av AutoDeal.
Bokföring Ekonomi Redovisning