Enligt en färsk kartläggning av investeringar genomförda i Norden under 2014–2016, rankas klustret av Malmös startups som # 3, efter Stockholm och Köpenhamn. Investeringssiffrorna jämför regionen Malmö/Lund/Helsingborg (befolkning: 586 000) med Oslo, Köpenhamn, Helsingfors/Esbo och Stockholm – där Malmö/Lund /Helsingborg har lägst befolkningsmängd.
Bokföring Ekonomi Redovisning