Almi Invest och Novo Seeds investerar totalt 6,3 miljoner kronor i Merozyne Therapeutics, som utvecklar ett nytt läkemedel mot en sällsynt obotlig muskelsjukdom. Pengarna ska användas till att vidareutveckla kemiska substanser, som kan komma att bli nya läkemedel.
Bokföring Ekonomi Redovisning