Enligt en färsk kartläggning av investeringar gjorda i Norden under åren 2014–2016, rankas klustret av Malmös startups som # 3, efter Stockholm och Köpenhamn.
Bokföring Ekonomi Redovisning