Författare: Bokföringsbyrå Malmö Lund

Ny branschexpert inom redovisning

Visma har utsett ny branschexpert inom redovisning och revision Jan Söderqvist. Jan ska inspirera Sveriges redovisningskonsulter och redovisningsbyråer att öka sin lönsamhet och utveckla affärerna för Sveriges småföretag. … Redovisningskonsulter som lägger sin tid på rådgivning och hjälp med affärsutveckling i stället för manuellt pappersarbete kan förändra sina kunders liv. Min drivkraft är att hjälpa fler byråer att […]

  Share

Visma bäst på IT-kompetensutveckling

Stora IT-kompetenspriset 2017 tilldelas Visma, som enligt juryns motivering har visat på ett genuint intresse och ansvarstagande för kompetensfrågor såväl internt som externt. Source: Ekonominyheter

  Share

Brexit bromsar svensk export

​Ny statistik visar att värdet av den svenska varuexporten till Storbritannien föll med 15 procent 2016, till 71,9 miljarder kronor jämfört med 85,5 miljarder 2015. Source: Ekonominyheter

  Share

Beslut av Fortnox årsstämma

​Vid tisdagens årsstämma i Fortnox AB (publ) fastställdes resultat­- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar för 2016 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 0,20 kronor per aktie med 30 mars 2017 som avstämningsdag. Source: Ekonominyheter

  Share

Seminarium: Rekryteringstrender och ologiska beslut – så påverkar det chefsrollen

Den 24 – 28 april arrangerar bemannings- och rekryteringsföretaget TNG seminariet ”Morgondagens rekryteringstrender och ologiska beslut – så påverkar det dig som chef” i Malmö, Göteborg, Örebro och Stockholm. Source: Ekonominyheter

  Share

Vissa frågor om läkemedelsregistret

Proposition 2016/17:145    Regeringens proposition 2016/17:145 Vissa frågor om läkemedelsregistret Prop. 2016/17:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2017 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om att  Regeringens proposition 2016/17:145 Vissa frågor om läkemedelsregistret Prop. 2016/17:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars […]

  Share

Är du Dalarnas vassaste innovatör?

Nu är det möjligt för Dalarnas innovatörer att ansöka till Skapapriset och Skapapriset för unga innovatörer, eller för andra att nominera en innovatör till priserna. Priset är Sveriges största i sin kategori. Varje år prisas idérika människor först i regionen och sedan nationellt. Ansökan ska vara gjord före den 10 april 2017. Source: Ekonominyheter

  Share