Proposition 2016/17:163 
 

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Regeringens proposition 2016/17:163

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Prop.

2016/17:163

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Ardalan Shekarabi
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga 
Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Regeringens proposition 2016/17:163

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Prop.

2016/17:163

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Ardalan Shekarabi
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga  
Source: Lagar mm