Arena Personal och PostNord Sverige AB har tecknat ett ramavtal avseende bemanningstjänster. Avtalet är nationellt och gäller tjänster som chaufförer, brevbärare och terminalarbetare. Avtalet är på tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år.
Bokföring Ekonomi Redovisning