Världens största ideella mentorprogram drivs av Almi, och inom ramen för det har RoseMarie Lantzsch utsetts till Årets mentor i Gävleborg 2016. Han blev nominerad av sina adepter Ann-Louise och Mats Eklund samt Mikaela Willers. ” Vår mentor har bidragit till att vi har utvecklat nya tjänster och fått en större kundstock”, säger adepterna Mats och Ann-Louise Eklund.
Bokföring Ekonomi Redovisning