Almi Företagspartner Mitt har, tillsammans med jury utsett de som ska representera Västernorrland för SKAPAs Utvecklingsstipendium och SKAPAs Framtidens Innovatör 2016.
Bokföring Ekonomi Redovisning