Nu lyfter de åtta första svenska rymdbolag som fått plats i den nya nationella satsningen ESA BIC Sweden. APR Technologies AB Enköping, Code Company AB Rydebäck, Featherway Robotics AB Uppsala, Geografiska Informationsbyrån i Stockholm AB, Sally R AB Västerås, Schvung Ride AB Trollhättan, Unibap AB Uppsala, Widefind AB Luleå.
Bokföring Ekonomi Redovisning