De åtta företagen närvarar genom Southern Sweden Creatives för att visa upp sina produkter och tjänster för affärskontakter från Kina, Asien och den globala publik som Business of Design Week lockar. Aktiviteten görs inom ramen för Southern Sweden Creatives, projektet som stödjer svenska företag inom kreativa och kulturella näringar att nå ut till internationella marknader.
Bokföring Ekonomi Redovisning