Proposition 2016/17:159 
 

Regeringens proposition 2016/17:159

Avlägsnande – en ny form av särskild

Prop.

handräckning

2016/17:159
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår 

Regeringens proposition 2016/17:159

Avlägsnande – en ny form av särskild

Prop.

handräckning

2016/17:159
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår  
Source: Lagar och propositioner