En majoritet av bankkontorscheferna tror på en stark konjunktur under 2017. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.
Bokföring Ekonomi Redovisning