Slutbetänkandet ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” visar enligt Småföretagarna tydligt på vikten av ett bra företagsklimat för en levande landsbygd. Nu är det upp till bevis för regeringen och ändra kurs när det gäller förslagen; 3:12, förbud mot vinster i välfärden samt km-skatten då det går stick i stäv mot Landsbygdskommitténs ambition.
Bokföring Ekonomi Redovisning