Bemanningsföretagen välkomnar den granskning av bemanningsbranschen som Arbetsmiljöverket genomför. Våra medlemmars viktigaste resurs är deras medarbetare, och företagen tar arbetsmiljöansvaret på största allvar. Visar granskningen på strukturella problem vill vi vara delaktig i att hitta lösningar. Redan idag pågår ett partsgemensamt arbete för att stärka konsultrollen.
Source: Ekonominyheter