Proposition 2016/17:149 
 

Regeringens proposition 2016/17:149

Bokföringsbrott i filialer

Prop.

2016/17:149
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår ändringar som klargör att 

Regeringens proposition 2016/17:149

Bokföringsbrott i filialer

Prop.

2016/17:149
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår ändringar som klargör att  
Source: Lagar mm