Regeringens förslag om hälsoväxling skulle inneburit en betydande kostnad för de minsta företagen. Det är därför glädjande att regeringen har dragit tillbaka förslaget och istället går vidare med arbetsmarknadens parters förslag för att minska sjuktalen.
Bokföring Ekonomi Redovisning