Ett chefskap har ett enormt inflytande på välbefinnandet och den mentala hälsan hos de anställda. Det är resultatet av en aktuell studie ”Rewarding and sustainable health-promoting leadership”, publicerat av Federal Institute for Occupational Safety and Health. I synnerhet upptäckte man att de anställdas engagemang och teamets gruppdynamik förstärktes tack vare ett hälsofrämjande ledarskap.
Bokföring Ekonomi Redovisning