Proposition 2013/14:1 
 

Rikets styrelse

1

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 1
Förslag till statens budget för 2014
Rikets styrelse
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………..

9

2

Lagförslag………………………………………………………………………………………………..

11

2.1

Förslag 

Rikets styrelse

1

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 1
Förslag till statens budget för 2014
Rikets styrelse
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………..

9

2

Lagförslag………………………………………………………………………………………………..

11

2.1

Förslag  
Source: Lagar och propositioner