Proposition 2013/14:1 
 

Budgetproposition 2014 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Samhällsekonomi och
2
finansförvaltning
PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2
Förslag till statens budget för 2014
Samhällsekonomi och finansförvaltning
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………

11

2

Utgiftsområde 
Budgetproposition 2014 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Samhällsekonomi och
2
finansförvaltning
PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2
Förslag till statens budget för 2014
Samhällsekonomi och finansförvaltning
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………

11

2

Utgiftsområde  
Source: Lagar och propositioner