Proposition 2013/14:1 
 

Avgiften till

27
Europeiska unionen
PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 27
Förslag till statens budget för 2014
Avgiften till Europeiska unionen
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………..

5

2

Utgiftsområde 

Avgiften till

27
Europeiska unionen
PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 27
Förslag till statens budget för 2014
Avgiften till Europeiska unionen
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………..

5

2

Utgiftsområde  
Source: Lagar och propositioner