Proposition 2013/14:1 
 

Skatt, tull och

3

exekution

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 3
Förslag till statens budget för 2014
Skatt, tull och exekution
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………..

5

2

Utgiftsområde 3 Skatt, tull 

Skatt, tull och

3

exekution

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 3
Förslag till statens budget för 2014
Skatt, tull och exekution
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………..

5

2

Utgiftsområde 3 Skatt, tull  
Source: Lagar och propositioner