Proposition 2013/14:1 
 

Rättsväsendet
4

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 4
Förslag till statens budget för 2014
Rättsväsendet
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………..

9

2

Rättsväsendet…………………………………………………………………………………………..

11

2.1

Utgiftsområdets 

Rättsväsendet
4

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 4
Förslag till statens budget för 2014
Rättsväsendet
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………..

9

2

Rättsväsendet…………………………………………………………………………………………..

11

2.1

Utgiftsområdets  
Source: Lagar och propositioner