Proposition 2013/14:1 
 

Internationell
5

samverkan
PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 5
Förslag till statens budget för 2014
Internationell samverkan
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………..

7

2

Utgiftsområde 5 Internationell 

Internationell
5

samverkan
PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 5
Förslag till statens budget för 2014
Internationell samverkan
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………..

7

2

Utgiftsområde 5 Internationell  
Source: Lagar och propositioner