Proposition 2013/14:1 
 

Budgetproposition 2014 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvar och

6

samhällets krisberedskap
PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 6
Förslag till statens budget för 2014
Försvar och samhällets krisberedskap
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………

11

2

Utgiftsområde 
Budgetproposition 2014 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvar och

6

samhällets krisberedskap
PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 6
Förslag till statens budget för 2014
Försvar och samhällets krisberedskap
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………

11

2

Utgiftsområde  
Source: Lagar och propositioner