Proposition 2013/14:1 
 

Internationellt
7

bistånd
PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 7
Förslag till statens budget för 2014
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………..

7

2

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd………………………………………………………

9

2.1

Omfattning………………………………………………………………………………….

9

2.2

Utgiftsutveckling 

Internationellt
7

bistånd
PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 7
Förslag till statens budget för 2014
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut …………………………………………………………………………..

7

2

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd………………………………………………………

9

2.1

Omfattning………………………………………………………………………………….

9

2.2

Utgiftsutveckling  
Source: Lagar och propositioner