Under årets första halvår har konkurserna i Sverige minskat med åtta procent. Juni blev dessutom en riktig rekordmånad och uppvisar en minskning med hela 24 procent jämfört med samma månad året innan. Geografiskt sett har det gått allra bäst för Västmanland som mer än halverat antalet konkurser under årets första halvår. På kommunnivå är Vara, Ulricehamn och Kumla de stora vinnarna.
Bokföring Ekonomi Redovisning