I kvarteren i Gamlestaden skapades industrihistoria. Nu blir det platsen för nya innovationer och företag. Därför bjuds allmänheten in för att lämna idéer om vad som behöver finnas i det entreprenörskvarter som är under planering. Det är också ett tillfälle att möte ungdomar med entreprenörsplaner.
Plats: Göteborgs stads utställningscontainer vid Älvrummet vid Lilla Bommen.
Bokföring Ekonomi Redovisning