Sammanfattning av Fortnox under tredje kvartalet 2016 (jämfört med samma period föregående år).
Bokföring Ekonomi Redovisning