Delphi biträder BRA AB. Totalt projektvärde på etapp två är 329 000 000 kr. Just nu pågår detaljplanearbetet med etapp tre som huvudsakligen avser ytterligare fritidsbostäder, ny restaurang och hamnanläggning.
Bokföring Ekonomi Redovisning