​Advokatfirman Delphi företräder styrelsen i Nordic Camping & Resort AB (publ) i samband med ett offentligt uppköpserbjudande från RCN Intressenter II AB, indirekt ägt av Norvestor VII L.P. som förvaltas av Norvestor Equity AS.
Bokföring Ekonomi Redovisning