​Advokatfirman Delphi har biträtt AddLife Development AB, ett helägt dotterbolag till Addlife AB (publ) som är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap, vid förvärvet av samtliga aktier i Biolin Scientific AB (”Biolin”), ett dotterbolag i Ratosägda Biolinkoncernen.
Bokföring Ekonomi Redovisning