Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare till Amasten Holding AB (publ) (”Amasten”) vid Amastens förvärv av fastighet i Härnösand. Förvärvet kompletterar Amastens ägande av Prismagallerian i centrala Härnösand.
Bokföring Ekonomi Redovisning