Delphi har företrätt Warner Music Group vid dess förvärv av X5 Music Group AB. Warner Music Group, ett av de amerikanska major-skivbolagen, har förvärvat X5 Music Group AB.
Bokföring Ekonomi Redovisning