​Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare åt NIBE Industrier AB (publ) vid NIBE:s nyemission om cirka 3 024 miljoner kronor.
Bokföring Ekonomi Redovisning