​Advokatfirman Delphi har biträtt NIBE Industrier AB (publ) vid förvärv av 65% av aktierna i
kanadensiska FPI Fireplace Products International Ltd. De resterande 35% av aktierna omfattas av
optioner och kan förvärvas i olika rater fram till 2022.
Bokföring Ekonomi Redovisning