Delphi är som enda svensk advokatbyrå utvald som ”preferred law firm” av EMOTA. ​EMOTA, the European eCommerce and Omni Channel Trade Association, är en ledande europeisk branschorganisation som representerar alla aspekter av distansförsäljning och e-handel. EMOTA förespråkar en gemensam europeisk marknad – fri från hinder – för e-handel.
Bokföring Ekonomi Redovisning