Med denna e-guide lär du dig hantera din tidrapport på ett enkelt och effektivt sätt! Denna e-guide vänder sig till dig som är ny användare och attestant i tidrapporteringssystemet Kontek HRM Time. Du lär dig hur du rapporterar din tid, hanterar frånvaroansökningar, klarmarkerar, attesterar mm.
Bokföring Ekonomi Redovisning